Brain Game
Copenhagen

DANSK ENGLISH

Brain Game
Nicosia

EΛΛΗΝΙΚΑ ENGLISH

Brain Game
Dubai

ARABIC ENGLISH

TEAM-BUILDING

Fordelene ved team-building med Brain Game:

Den kontakt vi har haft med virksomheder, som bruger Brain Game viser tydeligt, at team- buildingen kan forbedre arbejdsmiljøet. Som en deltager sagde, “Det hele handler om klimaet.”. Opfyldelse af mål og produktivitet blev forbedret samt deres reaktionsevne og personalets reflekser. Ved at spille Brain Game i de såkaldte escape-rum er sammenholdet mellem kollegaerne blevet stærkere. Forbedringerne omfattede kommunkationstid, informationsforståelse, diskriminering og ansvarsfordeling.

 

 

Hvad er team-building med Brain Game?

Mange virksomheder vælger at spille Brain Game for at styrke medarbejdernes indbyrdes relationer, teamwork og rollefordeling. I spillet skal medarbejderne bruge deres åndelige evner og deres evner til at observere for at indsamle og anvende den afdækkede information korrekt. Under tidspres skal de så opnå det bedst mulige resultat.

 

FAQ:

 

Hvordan kan vi arrangere team-building?
For at arrangere team-building skal du udfylde den tilhørende formular nedenfor. Når du har udfyldt formularen, kontakter vi dig med en bekræftelse og yderligere information.

 

Hvem kan deltage i team-building?

Alle medarbejdere og ledere i en virksomhed samt skoleelever/studerende kan deltage i team-building. Det er også egnet for sportsfolk. Vi er også udstyret til, at mennesker med særlige behov kan deltage.
 

Team-Building pris 230kr/person eksklusiv moms

 

Bed om team-building med Brain Game:

 

Firmanavn (skal udfyldes)

Firmas e-mail (skal udfyldes)

Firmas telefonnummer

Din besked

Companies that trusted us.